Server Rankovi

VIP

Ovaj rank je besplatan ako posedujete Minecraft premium nalog. 
Sa VIP rankom dobijate:

- [VIP] prefiks na tabu, iznad glave i u chat-u
- 20+ već otključanih kozmetičkih stvari
- VIP Kit - Dostupan svakih 8 sati (Sadrži začaranu iron opremu, začaran luk sa strelama, enchanting table sa policama za knjige,
12 zlatnih jabuka, 100 mystery dust-a i 7 Basic Crate ključeva) - Kontaktirajte nas za detaljnije informacije o kitu
- $25,000 server novca pri dobitku/kupovini
- 400 dodatnih početnih blokova za posed
- Mogućnost posedovanja do 5 sačuvanih home-ova (obični igrači imaju samo 3)

- VIP rank na našem Discord serveru, koji Vam daje:
    - pristup premium tekst kanalu
    - plavo ime
    - prednost na listi članova

VIP+

Sa VIP+ rankom dobijate:

- [VIP+] prefiks na tabu, iznad glave i u chat-u
- 50+ već otključanih kozmetičkih stvari
- VIP Kit
- VIP+ Kit - Dostupan svakih 12 sati (Sadrži začaranu dijamantsku opremu, začaran luk sa strelama, začaran upaljač i makaze, 500 mystery dust-a i 5 Classic Crate ključeva) - Kontaktirajte nas za detaljnije informacije o kitu
- $50,000 server novca pri kupovini
- 800 dodatnih početnih blokova za posed
- Mogućnost posedovanja do 10 sačuvanih home-ova

- VIP+ rank na našem Discord serveru, koji Vam daje:
    - pristup premium tekst kanalu
    - žuto ime
    - prednost na listi članova

ULTRA

Sa ULTRA rankom dobijate:

- ULTRA prefiks na tabu, iznad glave i u chat-u
- nickname po izboru (sve HEX boje i bold uračunati - ograničeno na jednu boju)
- Vaše Minecraft chat poruke svetloplave boje
- 100+ već otključanih kozmetičkih stvari
- mogućnst jahanja ljubimca
- VIP Kit
- VIP+ Kit
- ULTRA Kit - Dostupan svaka 24 sata (Sadrži začaranu dijamantsku opremu, začaran infinity luk, začaranu Elytra-u, 2000 mystery dust-a, 1 Crazy Crate ključ i 5 Classic Crate ključeva) - Kontaktirajte nas za detaljnije informacije o kitu
- $I00,000 server novca pri kupovini
- 1600 dodatnih početnih blokova za posed
- Mogućnost posedovanja do 20 sačuvanih home-ova

- ULTRA rank na našem Discord serveru, koji Vam daje:
    - pristup premium tekst kanalu 
    - pristup posebnom glasovnom kanalu 
    - svetloplavo ime 
    - prednost na listi članova

MEGA

Sa MEGA rankom dobijate:

- MEGA prefiks na tabu, iznad glave i u chat-u
- nickname po izboru (sve HEX boje i bold uračunati - bez ograničenja broja različitih boja)
- Vaše Minecraft chat poruke svetloplave boje
- 300+ već otključanih kozmetičkih stvari
- mogućnst jahanja ljubimca
- VIP Kit
- VIP+ Kit
- ULTRA Kit
- MEGA Kit - Dostupan svaka 72 sata (Sadrži NEVEROVATNO začaranu dijamantsku opremu, kao i luk, samostrel, trozubac, 64 XP boce, 3 GOD jabuke, 5000 mystery dust-a, 1 Galactic Crate ključ, 5 Crazy Crate ključeva, 7 Classic Crate ključeva i 15 Basic Crate ključeva) - Kontaktirajte nas za detaljnije informacije o kitu
- $250,000 server novca pri kupovini
- 3200 dodatnih početnih blokova za posed
- Mogućnost posedovanja do 100 sačuvanih home-ova
- /FLY komandu (letenje ne radi u PvP Areni, SkyPvP-u i Funland-u)
- /HAT komandu
- /CRAFT komandu

- MEGA rank na našem Discord serveru, koji Vam daje: 
    - pristup premium tekst kanalu
    - pristup posebnom glasovnom kanalu 
    - ljubičasto ime
    - prednost na listi članova